Polityka prywatności

Administrator danych osobowych

My – Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy HALNY Jadwiga Wojtczak, z siedzibą w Zawoi, 34-222 Zawoja Składy 1595, wpisana do CEIDG, posiadająca NIP: 5311101591 oraz REGON: 385251459 jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.

Potrzeba przekazania danych

Przekazanie przez Ciebie danych jest konieczne do realizacji łączącej nas umowy.

Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane w następujących celach:

a) w przypadku korzystania ze strony https://halnyzawoja.pl i formularza kontaktowego na tej stronie:

 • w celu wykonania i na podstawie zawartej z nami umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO )
 • w celu odpowiedzi na Twoje pytanie związane z realizacją usługi przez Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy „Halny” (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO )
 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

b) w przypadku rezerwacji usług Ośrodka Wypoczynkowo-Szkoleniowego HALNY:

 • w celu wykonania i na podstawie zawartej z nami umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • w celu wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego związanego z obowiązkami księgowymi i podatkowymi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Kategorie danych, które przetwarzamy

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:

a) w przypadku korzystania z formularza kontaktowego:

 • dane identyfikacyjne (imię i nazwisko)
 • adres e-mail
 • dane wskazane w wiadomości

b) w przypadku rezerwacji usług ww. Ośrodka:

 • imię i nazwisko
 • nr PESEL
 • adres zamieszkania
 • adres e-mail
 • nr telefonu
 • informacje o dacie pobytu (noclegu)
 • informacje o preferencjach dotyczących pobytu (noclegu)
 • liczba osób dorosłych objętych zamówieniem
 • liczba i wiek dzieci objętych zamówieniem
 • numer NIP (dane niezbędne do wystawienia faktury VAT)

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępnić:

 • naszym podwykonawcom – firmom informatycznym, które zapewniają działanie naszych systemów informatycznych
 • organom państwa – o ile posiadać one będą podstawę prawną do żądania od nas udostępnienia Twoich danych osobowych
 • firmom prawniczym, likwidatorom szkód – w przypadku konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami

Okres przechowywania danych

Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy przez okres 1 roku od daty zakończenia świadczenia usługi na Twoją rzecz.

Podane w formularzu kontaktowym dane identyfikacyjne, adres e-mail oraz treść wiadomości przechowujemy przez okres 30 dni od zadania pytania lub ostatniego kontaktu między nami. Dane zawarte w dokumentacji księgowej przetwarzamy 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku.

Przysługujące Ci prawa

Masz prawo do:

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 2) sprostowania (poprawiania) swoich danych, 3) usunięcia danych: jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać abyśmy je usunęli

2) ograniczenia przetwarzania: możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcesz, abyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych

3) sprzeciwu wobec przetwarzania:

 • masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego; jeżeli skorzystasz z tego prawa – przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tym celu

 • masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni; musisz wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania, którego dotyczy sprzeciw; przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

4) przenoszenia danych: masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące; możesz zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi

5) skargi do organu nadzorczego: jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego

Cookies

Informacje ogólne:

1) Wykorzystujemy Pliki cookies – umieszczając je na Twoim urządzeniu końcowym oraz uzyskując do nich dostęp.

2) Możesz w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej, aby zablokować obsługę Plików cookies. Możesz też zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby każdorazowo uzyskiwać informacje o umieszczeniu Plików cookies w swoim urządzeniu.

3) Nie zbieramy w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w Plikach cookies.

4) Pliki cookies zapisują się na Twoim urządzeniu końcowym podczas korzystania ze strony www dostępnej pod adresem: https://halnyzawoja.pl (dalej jako „Strona”).

5) Pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

1) umożliwienia korzystania z funkcjonalności Strony,

2) dopasowania zawartości Strony do Twoich potrzeb i preferencji oraz optymalizacji korzystania ze Strony (Pliki cookies umożliwiają rozpoznanie Twojego urządzenia końcowego),

3) utrzymania Twojej sesji na Stronie po zalogowaniu,

4) tworzenia statystyk, analiz i badań, które pozwalają zrozumieć, w jaki sposób korzystasz ze Strony, co służy ulepszaniu struktury Strony oraz jej treści,

5) możemy korzystać z Plików cookies w celu udostępnienia ich reklamodawcom.

Strona stosuje dwa rodzaje Plików cookies:

1) sesyjne – są to pliki tymczasowe przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia Strony, wylogowania lub wyłączenia przeglądarki internetowej,

2) stałe – pliki przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym i pozostające tam do momentu ich usunięcia przez Ciebie.

Zmiany w zakresie cookies:

1) Opcje ustawień dotyczących Plików cookies dostępne są w panelu ustawień przeglądarki internetowej.

2) Większość przeglądarek domyślnie obsługuje Pliki cookies (akceptuje ich zapis na urządzeniu końcowym).

3) Zmiany dokonane w ustawieniach przeglądarki internetowej, a dotyczące obsługi Plików cookies mogą mieć wpływ na działanie Strony.

Aby wykonać swoje prawa, możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: kontakt@halnyzawoja.pl lub udać się do naszej placówki pod adresem: 34-222 Zawoja 1595. Przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli odpowiednio Cię zweryfikować, aby ustalić kim jesteś.

 

Adres:
HALNY Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy
34-222 Zawoja Składy 1595

Kod plus: JGF9+C6 Zawoja

Rachunek bankowy:
05 8799 0001 0027 0201 5006 0001
SWIFT: POLUPLPR
IBAN: PL
NIP: 5311101591

© Copyrights HALNY 2020